Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit toimii elävän maaseudun parhaaksi

Jokivarsikumppanit tukee maaseudun elinvoimaisuuteen tähtäävää hanketoimintaa. Toiminta-alueenamme on Auran, Koski Tl:n, Loimaan, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja Someron kunnat. Tehtävänämme on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa aluettaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä.

 •  
   

  Yritystoiminta

 •  
   

  Luonto
  ja kulttuuri

 •  
   

  Yhteisöllisyys

Millaisia ideoita Leader voi rahoittaa?

Jokivarsikumppanit aktivoi ja rahoittaa yhteisöllisyyttä ja omiin elinolosuhteisiin vaikuttamista edistäviä hankkeita. Luonto- ja kulttuuriympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen on keino lisätä alueen vetovoimaisuutta sekä uusien asukkaiden että matkailun näkökulmasta. Alueen palveluita voidaan monipuolistaa tukemalla mikroyrityksiä ja kehittämällä niiden toimintaympäristöä. Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden avulla voidaan hyödyntää jo olemassaolevia kokemuksia sekä vaihtaa hyviä käytäntöjä eri toimintamalleista.

Ohjeita tuen hakemiseen >>