Leader-rahoituksen osalta kannattaa aina olla ensin yhteydessä Jokivarsikumppanien henkilökuntaan ja keskustella hankkeen sisällöstä, ohjeista ja hakemuksen täyttämisestä. 

Hakija voi myös pyynnöstä täydentää vireille tullutta hankehakemusta vielä ennen kuin hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa. Lisätietoja Hyrrän käytöstä löytyy Ruokaviraston sivuilta:  https://www.ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/ 

Hankehakemusten valintajaksot ovat seuraavat: 

kesällä 2024

ma 22.4. –  su 9.6.2024

ma 10.6. – su 11.8.2024 

Syksyllä 2024 

ma 12.8. – su 29.9.2024

ma 30.9. – su 17.11.2024

ma 18.11.2024 – su 12.1.2025 

Kaikki Leader-hankehakemukset tulee jättää Hyrrä-asiointijärjestelmään viimeistään valintajakson viimeisenä päivänä ja siten hakija saa hankehakemuksensa vireille.