Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader-toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

 

Kun sinulla on ihmisten kokoinen idea – me autamme

Leader-tukea voi hakea yrittäjä tai yhteisö, jolla on idea ja intoa paikkakuntansa kehittämiseen. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm.

  • yritysten perustamista, investointeja ja kehittämistä
  • kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä 
  • lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia
  • paikallisten yritysten, yhdistysten ja maaseudun asukkaiden kansainvälistä yhteistyötä

Leader Jokivarsikumppanit on yksi Suomen 54:stä Leader-ryhmästä. Leader-ryhmät saavat kehittämisstrategioiden toteuttamiseen  Maa- ja metsätalousministeriön kautta rahoituskehyksen, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Tämä raha jaetaan Leader-ryhmien kesken muun muassa sen mukaan, kuinka monipuolinen, toteuttamiskelpoinen ja innovatiivinen kehittämisstrategia on.

Rahoituskehys Elämän eväät elävältä maaseudulta -strategian toteutukseen on vuosille 2014-2020 n. 4,7 miljoonaa euroa.

 

Kutsu meidät käymään!

Alueen asukkaat ja kyläläiset ovat parhaita kotiseutunsa kehittäjiä! Kutsu meidät käymään. Tulemme tarpeen mukaan juttelemaan hankerahoitusmahdollisuuksista.

Aiheena voi olla esimerkiksi:

  • hankerahoituksen hakemisessa opastaminen kylän tarpeiden mukaisesti
  • maisemanhoitoon liittyvät ympäristötuet
  • yleinen hanketiedottaminen eri mahdollisuuksista
  • kylien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • kylän elinkeinojen kehittäminen
  • jokin muu asia

 Tiedäthän, että Leader-neuvonta on täysin maksutonta.