Jokivarsikumppanien paikallisen strategian tavoitetila vuoden 2027 lopussa:

Paikalliset toimijat ovat yhdessä luoneet alueelle useita vahvoja, vakiintuneesti toimivia ruohonjuuritason verkostoja. Verkostot kehittävät alueen asukkaille uusia mahdollisuuksia mielekkääseen ja merkitykselliseen työhön ja osallisuuteen. Ne mahdollistavat yhteisöllisyyden kokemuksia kaikille. Verkostojen toiminnalla saavutetaan jatkuvasti merkittäviä myönteisiä pito- ja vetovoimavaikutuksia alueella.

Kehittämisen painopisteet

  • Painopiste 1: Elinvoimaisuuden infrastruktuuri
  • Painopiste 2: Yhteisöllisyys pito- ja vetovoimatekijänä
  • Painopiste 3: Monimuotoisuutta elinkeinoihin ja työpaikkoihin

Strategian merkitys hakijalle

Hakijalle strategian merkitys on suuri, sillä tullakseen hyväksytyksi hankkeen tulee vastata mahdollisimman hyvin strategian painopisteissä mainittuja tavoitteita. Strategian toimenpiteet ja tavoitteet löytyvät tästä. Koko strategia löytyy tästä.

Kullakin valintajaksolla kääsittelyyn saapuneet hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen  valintakriteereiden avulla. Valintakriteerit eivät kuitenkaan sinänsä johda hankkeiden hyväksymiseen tai hylkäämiseen, vaan hallitus tekee hankkeiden rahoituspäätökset tarkastelemalla laajasti hankkeiden strategianmukaisuutta. Valintakriteereihin pääsee tutustumaan tästä.