Millaisilla toimenpiteillä toivomme luonto- ja kulttuuriympäristöä kehitettävän?

Luontoympäristön osalta toivomme, alueen luontokohteiden saavutettavuuden lisäämiseksi alueen toimijat kehittäisivät erilaisia polkuja ja reittejä. Toivomme erityisesti, että olemassa olevien reittien ylläpitämiseen kiinitettäisiin huomiota ja  eri toimijatahot järjestäisivät alueen reittien ylläpitoa yhteistyönä. Toivomme myös hankkeita, joissa keskitytään jokivarsien ja muiden vesistöjen kunnostukseen erityisesti virkistyskäytön näkökulmasta.

Erilaisiin yhteisiin kokoontumispaikkoihin liittyvät hankkeet ovat usein merkittäviä myös kulttuuriympäristön kannalta. Esimerkiksi työväen- ja seuraintalojen kunnostuksilla ylläpidetään rakennusperintöä samalla kun varmistetaan kylä yhteisen tilan säilyminen. Toivomme myös muita kulttuuriympäristön elementteihin liittyviä toimenpiteitä, kuten kylämaisemaan kunnostamiseen liittyviä hankkeita.

Luonto- ja kulttuuriympäristön kestävän kehityksen mukainen hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää hankkeita, joissa kunnat, kylät ja yritykset sopivat yhdessä, millä toimenpiteillä kukin osapuoli lisää alueensa vetovoimaisuutta sekä uusien asukkaiden että matkailun näkökulmasta. Tarvitaan myös työvälineitä luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntämiseen. Näistä esimerkkejä ovat kirjalliset/sähköinen oppaat ja kartat alueen luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä toimenpiteet ja materiaalit reitistöjen yhteismarkkinointiin.

Tukimuodot

Luonto- ja kulttuuriympäristöä voidaan kehittää yleishyödyllisillä hankkeilla ja yritystuilla.

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tiedonvälityshanke

Koulutushanke

Yhteistyöhanke

Innovaatioryhmä

  

Esimerkkejä tuettavasta toiminnnasta:

  • luontokohteiden kehittäminen: esim. erilaiset reitistöt
  • kulttuurikohteiden kehittäminen: esim. rakennusten korjaaminen
  • kohteiden tunnettuden ja saavutettavuuden lisääminen: esim. erilaiset kartat ja oppaat
  • erilaiset tapahtuma- tai kurssikokonaisuudet