HANKETUET – yleishyödyllinen toiminta – hakijana yhdistys, säätiö, kunta, tms.

Kehittäminen, koulutus ja tiedonvälitys
 • Julkinen tuki 40-100 % (riippuu hankkeen sisällöstä, hankkeen kustannuksista, yhteistyön laajuudesta)
 • Tuetaan kylien ja yhteisöjen kehittämistä esimerkikisi yhteistyötä, digitalisaatiota ja kansainvälistymistä hyödyntäen.
 • Älykkäät kylät-strategiat ja suunnitelmat. Älykkäät kylät-hankkeen valmisteluun on mahdollista hakea vakiotuna kertakorvauksena 5 000 euron tukea.
 • Kehittämistoimenpiteissä voidaan tukea myös esim. yritysyhteistyötä, työvoiman saatavuutta, elinkeinorakennetta, kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviä toimenpiteitä. Tällöin hankkeen omarahoitusosuudessa tulee olla mukana yksityistä rahoitusosuutta.
 • Voidaan toteuttaa myös yhdistysten pienhankkeena (max 8.000 € kustannukset).
Investointituet yleishyödyllisessä toiminnassa
 • Julkinen tuki 40-100 % (riippuu hankkeen sisällöstä, hankkeen kustannuksista, yhteistyön laajuudesta)
 • Yhteisten tilojen ja harrastepaikkojen korjaaminen, laajentaminen tai hankkiminen.
 • Yhteisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen.
 • Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja torjuntaan.
 • Myös aineettomat investoinnit mahdollisia.
 • Voidaan toteuttaa pienhankkeena (max 8.000 € kustannukset).
 • Yhdistysten liiketoimintaan liittyvät investoinnit, jotka tukevat maaseudun palveluja, tuki 40 %
Elinkeinolliset hankkeet yritysryhmille
 • Julkinen tuki enintään 75 %
 • Useamman yrityksen yhdessä tehtävään kehittämistyöhön
 • 3-10 yritystä mukana. Myös viljelijäryhmille.
 • Hankkeen hallinnoijan tulee olla ryhmän ulkopuolinen kehittämisorganisaatio.
 • Valmisteluun voi hakea tukea 5.000 €

 

YRITYSTUET MAASEUDUN MIKROYRITYKSILLE 

Jos olet kiinnostunut hakemaan yritystukea, ota yhteyttä Leader-ryhmän työntekijöihin aina ennen tukihakemuksen valmistelua. Neuvomme, ohjaamme ja autamme hakemuksen eri vaiheissa. 

Alla on lueteltu erilaiset yritystukityypit – tukea on saatavilla aloittavalle yrittäjälle, yrityksen kehittämiseen ja maatilan uuden tuotannon kokeiluun.  

Liiketoimintasuunnitelma on kaikkien yritystukihakemusten keskeinen osa. Liiketoimintasuunnitelman valmistelemiseen asiantuntijan avulla on mahdollista hakea tukea ennen varsinaisen tukihakemuksen jättämistä.

Investointituet yrityksille
 • Pääsääntöisesti enintään 5 htv yrityksille
 • Investoinnin kustannusarvio 5 000–100 000 €
 • Julkinen tuki 20-30% (riippuu yritystoiminnan sijainnista ja sisällöstä)
 • Rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen, rakennuksen hankinta, koneet, laitteet, aineettomat investoinnit
 • Energiainvestoinnit (päätoimisille mikroyrityksille harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla), joissa tavoite uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energiatehokkuuden lisääminen.
Yritystoiminnan käynnistystuet
 • Vakioitu kertakorvaus
 • Tuki on tarkoitettu uuteen, aloittavaan yritystoimintaan (toiminut enintään yhden verovuoden ajan) 
 • Uuden yritystoiminnan kokeilu –  4 kk – ei aikaisempaa yrittäjyyttä – tuella hankitaan esim. asiantuntijapalvelut, laitteet, vuokrat, aineet, tarvikkeet, ei pienhankinnat – tuki 2 500 € 
 • Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen – y-tunnus – viikossa noin 10-20 h työaika/sesonkityö, kausityö – tuella hankitaan esim. asiantuntijapalvelut, laitteet, vuokrat, aineet, tarvikkeet, myös pienhankinnat – tuki 5 000 € kerran rahoituskaudessa – tavoiteltava vuositulo vähintään 10 000 €
 • Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen – y-tunnus – kokoaikainen työ- ja toimeentulo – tuella hankitaan esim. asiantuntijapalvelut, laitteet, vuokrat, aineet, tarvikkeet, myös pienhankinnat – tuki  7 500 € kerran rahoituskaudessa – tavoiteltava vuositulo vähintään 15.000 €
 • Yritystoiminnan käynnistäminen omistajavaihdoksen avulla – harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen suunnitteluun ja yrityskaupan valmisteluun – tuen suuruus  2 500 tai 5 000 euroa.
 • Maatalouden alkutuotannon kokeilu – (max 3 vuoden kokeilu) Maataloustoiminnan monipuolistaminen uusilla kokeiluilla – ei tavanomainen maatalous – tuella hankitaan esim. toimitilat, kone- ja laitevuokrat – asiantuntijapalvelut – tiedon hankkiminen, matkat, koulutus. Tuki enintään 7 500 € koko rahoituskaudella (voidaan hakea useammassa osassa). Maatalouden kokeilutukea voi käyttää esimerkiksi:
  • uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
  • uusien tuotteiden kokeiluun
  • uusien markkinointikanavien testaamiseen.
  • EI ELÄINTEN HANKINTAAN

Leader käynnistystukea voi saada vain kerran vuosien 2023–27 aikana.

 
Yritystoiminnan kehittämistuki
 • Vakioitu kertakorvaus
 • Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki –
  hakijalla ei vielä y-tunnusta – yritystoiminnan suunnittelussa tarvittavan asiantuntijapalveluiden hankkiminen – toimintaedellytysten selvitys – liiketoimintasuunnitelman valmistelu –  1 000 € tuki samalle hakijalle kerran rahoituskaudella

 • Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki –
  hakijalla y-tunnus hankittu, toimivan yrityksen kehittäminen, asiantuntija-apua liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja mahdollisten avustusten hakemiseen
  – 2 000 € kerran rahoituskaudella

 • Vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki  – toimiva yritys – ulkopuolelta hankittavat asiantuntijapalvelut – aineet ja tarvikkeet – matkat ja vuokrat – 3 000 € enintään kolme erillistä kertaa rahoituskaudella samalle hakijalle

Lisätietoja yritystukien osalta Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/ 

Hyrrä-asiointijärjestelmä löytyy Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/#nain-haet-tukea-hyrra-asiointipalvelussa