HANKETUET – yleishyödyllinen toiminta – hakijana yhdistys, säätiö, kunta, tms.

Kehittäminen, koulutus ja tiedonvälitys
 • Julkinen tuki 40- 80 % (riippuu hankkeen sisällöstä, hankkeen kustannuksista, yhteistyön laajuudesta)
 • Tuetaan mm. kylien ja yhteisöjen kehittymistä hyödyntäen yhteistyötä, digitalisaatiota ja kansainvälistymistä.
 • Älykkäät kylät-strategiat ja suunnitelmat. Voi myös hakea Älykkäät kylät-hankkeen valmisteluun tukea 5.000 €.
 • Kehittämistoimenpiteissä voidaan tukea myös esim. yritysyhteistyötä, työvoiman saatavuutta, elinkeinorakennetta, kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviä toimenpiteitä.
 • Voidaan toteuttaa myös yhdistysten pienhankkeena (max 8.000 € kustannukset), jossa kevyempi hakuprosessi.
Investointituet yleishyödyllisessä toiminnassa
 • Julkinen tuki 40 – 80 % (riippuu hankkeen sisällöstä, hankkeen kustannuksista, yhteistyön laajuudesta)
 • Yhteisten tilojen ja harrastepaikkojen korjaaminen, laajentaminen tai hankkiminen.
 • Yhteisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen.
 • Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja torjuntaan.
 • Myös aineettomat investoinnit mahdollisia.
 • Voidaan toteuttaa pienhankkeena (max 8.000 € kustannukset) kevyempi hakuprosessi.
 • Muut investoinnit, jotka tukevat maaseudun palveluja, tuki 40 %
Elinkeinolliset hankkeet yritysryhmille
 • Julkinen tuki max 75 %
 • Useamman yrityksen yhdessä tehtävään kehittämistyöhön
 • 3-10 yritystä mukana. Myös viljelijäryhmille.
 • Ryhmän ulkopuolinen hallinnoija on kehittämisorganisaatio.
 • Valmisteluun voi hakea tukea 5.000 €

 

YRITYSTUET MAASEUDUN MIKROYRITYKSILLE 

Jos olet kiinnostunut hakemaan yritystukea, ota yhteyttä Leader-ryhmän työntekijöihin aina ennen tukihakemuksen valmistelua. Neuvomme, ohjaamme ja autamme hakemuksen eri vaiheissa. 

Alla on lueteltu erilaiset yritystukityypit – tukea on aloittavalle yrittäjälle, yrityksen kehittämiseen ja maatilan uuden tuotannon kokeiluun.  

Tärkein asia, mitä yrityksen tukihakemuksen yhteydessä kysytään, on liiketoimintasuunnitelma. Päivitä liiketoimintasuunnitelmasi kuntoon, niin siinä olevat yritystoimintaasi koskevat asiat helpottavat myös hakemuksen täyttöä Hyrrässä.

Investointituet yrityksille
 • Pääsääntöisesti enintään 5 htv yrityksille
 • Investoinnin kustannusarvio 5 000–100 000 €
 • Julkinen tuki 20-30% (riippuu yritystoiminnan sijainnista ja sisällöstä)
 • Rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen, rakennuksen hankinta, koneet, laitteet, aineettomat investoinnit
 • Energiainvestoinnit (päätoimisille mikroyrityksille harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla), joissa tavoite uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energiatehokkuuden lisääminen.
Yritystoiminnan käynnistystuet
 • Vakioitu kertakorvaus
 • Tuki on tarkoitettu uuteen, aloittavaan yritystoimintaan (toiminut enintään yhden verovuoden ajan) 
 • Uuden yritystoiminnan kokeilu – max 4 kk – ei aikaisempaa yrittäjyyttä – tuella hankitaan esim. asiantuntijapalvelut, laitteet, vuokrat, aineet, tarvikkeet, ei pienhankinnat – tuki max 2.500 € – hakija voi myös olla alle 18-vuotias
 • Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen – y-tunnus – viikossa noin 10-20 h työaika/sesonkityö, kausityö – tuella hankitaan esim. asiantuntijapalvelut, laitteet, vuokrat, aineet, tarvikkeet, myös pienhankinnat – tuki max 5.000 € kerran rahoituskaudessa – tavoiteltava vuositulo vähintään 10.000 €
 • Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen – y-tunnus – kokoaikainen työ- ja toimeentulo – tuella hankitaan esim. asiantuntijapalvelut, laitteet, vuokrat, aineet, tarvikkeet, myös pienhankinnat – tuki max 7.500 € kerran rahoituskaudessa – tavoiteltava vuositulo vähintään 15.000 €
 • Yritystoiminnan käynnistäminen omistajavaihdoksen avulla – harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen suunnitteluun ja yrityskaupan valmisteluun – tuen suuruus max 2 500 tai 5 000 euroa.
 • Maatalouden alkutuotannon kokeilu – (max 3 vuoden kokeilu) Maataloustoiminnan monipuolistaminen uusilla kokeiluilla – ei tavanomainen maatalous – tuella hankitaan esim. toimitilat, kone- ja laitevuokrat – asiantuntijapalvelut – tiedon hankkiminen, matkat, koulutus. Tuki max 7.500 € koko rahoituskaudella. Maatalouden kokeilutukea voi käyttää esimerkiksi:
  • uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
  • uusien tuotteiden kokeiluun
  • uusien markkinointikanavien testaamiseen.
  • EI ELÄINTEN HANKINTAAN

Leader käynnistystukea voi saada vain kerran vuosien 2023–27 aikana.

 
Yritystoiminnan kehittämistuki
 • Vakioitu kertakorvaus
 • Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki –
  hakijalla ei vielä y-tunnusta – yritystoiminnan suunnittelussa tarvittavan asiantuntijapalveluiden hankkiminen – toimintaedellytysten selvitys – LTS:n valmistelu – max 1.000 € tuki samalle hakijalle kerran rahoituskaudella
 • Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki –
  hakijalla y-tunnus hankittu, toimivan yrityksen kehittäminen, asiantuntija-apua liiketoiminnan kehittämiseen, LTS ja mahdollisten avustusten hakemiseen – max 2.000 € kerran rahoituskaudella
 • Vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki  – toimiva yritys – ulkopuolelta hankittavat asiantuntijapalvelut – aineet ja tarvikkeet – matkat ja vuokrat – max 3.000 € enintään kolme (3) erillistä kertaa rahoituskaudella samalle hakijalle

Lisätietoja yritystukien osalta Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/ 

Hyrrä-asiointijärjestelmä löytyy Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/#nain-haet-tukea-hyrra-asiointipalvelussa