Miksi kylätoiminta on tärkeää?

Kylien yhteinen joukkovoima mahdollistaa laajempien ja vaikuttavampien työkalujen rakentamisen lähidemokratian tueksi.
Kyläsuunnitelmien lisäksi on tärkeää edistää kyläohjelmien syntymistä kuntiin. Erilaiset yleishyödylliset investointihankkeet lisäävät jo toteutusvaiheessa yhteisöllisyyttä talkootyön merkeissä. Näillä saadaan uusia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia lähelle asukkaita. Kehittämishankkeilla voidaan luoda uusia toimintatapoja ja lisätä tietämystä, jotta viihtyvyys ja osallisuus maaseudulla paranee.

 

Tukivaihtoehdot

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tiedonvälityshanke

Koulutushanke

Yhteistyöhanke

 

Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta:

  • kylätalon korjaaminen
  • harrastetilan rakentaminen
  • perinnetietouden edistäminen
  • virkistysmahdollisuuksien kehittäminen