Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää?

Mikroyrityksillä on suuri merkitys maaseutualueiden palveluiden turvaajana. Tavoitteenamme onkin suunnata yritystukia sellaisille yrityksille, jotka tarjoavat maaseudun asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille välttämättömiä palveluita.
Meidän kauttamme voit hakea yritystukea yrityksen investointiin, perustamiseen tai kokeiluihin.

Yhteistyöhankkeilla voivat yritykset saada tukea oman toimialansa toimintaympäristön kehittämiseen

 

Tukivaihtoehdot

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki

Kokeiluhanke

Yhteistyöhanke

 

 

Tuen saannin edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta. Yrityspalvelut löytyvät Yritys Suomi -sivustolta.

Huomioithan myös nämä:

  • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
  • riittävä ammattitaito
  • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä,  joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio