TOIMINTAA KYLILLE – rahoitusta pienille kehittämishankkeille

Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneiden paikallisessa strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että alueen asukkaat kehittävät omia elinolosuhteitaan. Koronapandemian vuoksi kylissä on kohdattu monenlaisia haasteita ja onkin tärkeää että yhdessä tekemisen myönteistä henkeä pidetään yllä. Kyläläisten yhteisillä pienillä hankkeilla voidaan osaltaan antaa uskoa tulevaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaiset pienet hankkeet, joilla kehitetään uusia tapoja lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja edistetään alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätä kylien palveluntarjontaa ja mahdollistaa kylien maisemahankkeet. 

Hankkeilla alueen asukkaat ja muut toimijat pystyvät toteuttamaan jonkin toimenpiteen oman kylänsä/alueensa parhaaksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi tapahtuma tai tapahtumien sarja, uusi palvelu, uusi vapaa-ajan toiminta tai kylän ulkoasuun tai ympäristöön liittyvä kehittämistoimenpide.

Teemahankkeen hakeminen, toteutus ja maksu

  1. Oman hankeidean valmistelu kannattaa aloittaa olemalla yhteydessä Jokivarsikumppanien henkilökuntaan (yhteystiedot löytyvät tämän hakuohjeen lopusta). Näin hakija saa heti palautteen hankeideastaan ja hyödyllisiä neuvoja, jotka helpottavat hankehakemuksen laatimista.

  2. Kun hakija on keskustellut Jokivarsikumppanien henkilökunnan kanssa ja päättänyt jättää hakemuksen, on hakijan hyväksytettävä hankkeen kohde ja kustannusarvio oman organisaationsa päättävässä elimessä (esim. yhdistyksen hallitus). Päätös hankkeen hakemisesta tarvitaan hankehakemuksen liitteeksi.

  3. Hakija laatii hankehakemuksen. Hakemus laaditaan Ruokaviraston lomakkeelle 3325A (lomakkeen saan tästä linkistä). Erityisen tärkeää on kuvata hankkeen toimenpiteet selkeästi ja yksityiskohtaisesti sekä laatia realistinen kustannusarvio. Tärkeää on myös perustella, miksi hanke toteutetaan eli kenelle hankkeesta on hyötyä.

Hakija merkitsee hankkeeseen toteutusajan, joka päättyy viimeistään 30.6.2022.  Hankkeelle merkitään myös toivottu aloitusajankohta. Hankkeiden aloitusajankohta tarkentuu kuitenkin myöhemmin sen mukaisesti, milloin Jokivarsikumppanit saa teemahankkeesta päätöksen ELY-keskuksesta. Arvioitu hankkeiden aloitusaika on maaliskuu 2021.

Hankkeen kustannusarvio voi olla 1 000 -10 000 euroa. Tukea hankkeeseen myönnetään 90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Omaa rahoitusta joko talkootyönä, rahallisena osuutena tai niiden yhdistelmänä edellytetään siis 10 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

– kustannusarvion erittely

– yli 2 500 euron hankinnoista selvitys hintatasosta (kolme tarjousta tai muu selvitys)

– yhdistysrekisteriote

– selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (pöytäkirjaote) jos yhdistysrekisteri ei ole ajan tasalla

– yhteisön säännöt

– selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat

– pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

– jos hankkeessa tehdään talkootyötä, arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (lomake 3306F talkootöiden esittämiseen löytyy täältä)

  1. Hakemus toimitetaan 10.1.2021 klo 23.59 mennessä Jokivarsikumppanien toimiston postilaatikkoon (Kirkkotie 1, 21490 Marttila) tai sähköpostitse (taina.sainio@jokivarsi.org).

  2. Jokivarsikumppanien hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet helmikuun kokouksessaan. Hallitus valitsee teemahankkeeseen ne hankkeet, jotka toteuttavat parhaiten Jokivarsikumppanien strategiaa (linkki strategiaan) ja jotka täyttävät Jokivarsikumppanien strategiassa esitetyt hankkeiden valintakriteerit (linkki valintakriteereihin).

  3. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään nk. tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Jokivarsikumppaneilta hanketta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.

  4. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan, kun jokivarsikumppanit ilmoittaa että hankkeiden toteutusaika alkaa. Aikataulut tarkentuvat elokuussa kun kaikki alahankkeet ovat tiedossa.

  5. Hakija toteuttaa hanketta ensin omalla rahoituksellaan. Kun hanke on toteutettu, toimittaa hakija Jokivarsikumppaneille hankkeen kustannuksista pääkirjanotteen ja tositekopiot. Jokivarsikumppanit hakee tuen maksuun ELY-keskuksesta ja maksaa tuen hakijalle heti kun se maksetaan Jokivarsikumppaneille.

Lisätietoja ja neuvontaa teemahankkeeseen liittyen antaa Taina Sainio,
puh. 044 0674 434 ja sähköposti taina.sainio@jokivarsi.org

Hakemukset ja niiden liitteet toimitetaan Jokivarsikumppaneille joko postitse:
Kirkkotie 1, 21490 Marttila tai sähköpostilla: taina.sainio@jokivarsi.org

 

Outdoor Leader - hankkeella kehitetään lähimatkailua, reitistöjä ja ulkoiluaktiviteettejä

Käynnissä on vuosien 2019-2020 aikana kansainvälinen Outdoor Leader-hanke, jonka tavoitteena on lisätä kylien ja muiden toimijoiden ylläpitämien retkeilyreittien ja ulkoilualueiden käyttöä ja palveluita.

Luontomatkailulla on nyt nostetta, retket ja luonto ovat nostaneet suosiotaan kaiken aikaa. Lähimatkailu on suosittu koko perheen harrastus, retkeilyreiteille ja erilaisille palveluille on kysyntää.

Outdoor Leader-hankkeessa tehdään luontomatkailun yhteistyötä Lounais-Suomessa kuuden(6) Leader-ryhmän alueella ja sen lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat yksi(1) Leader-ryhmä Etelä-Pohjanmaalta eli Leader Aisapari sekä kaksi(2) Leader-ryhmää Ruotsista eli Leader Sjuhärad Boråsin läheltä ja Leader MittSkåne keskeltä eteläistä Ruotsia Skånesta.

Seuraava suunnitelmissa oleva kaikkien yhteinen Outdoor Leader-tapahtuma on vierailu ja opintoretki Ruotsiin Skåneen lokakuussa 2020. Matkaohjelma julkaistaan elokuussa kuluessa ja siitä saatte sähköpostia myöhemmin. Opintoretkelle lähdetään yhteisellä bussilla. Vierailun suunnitteluun ja ajankohtaan vaikuttavat koronavirukseen liittyvät tilanteet Ruotsissa ja viranomaisten antamat matkustusohjeet. 

Lisätietoja Outdoor Leader-hankkeista:
Leader Jokivarsikumppanit (Loimaan seutu + Somero) www.jokivarsi.org / Taina Simola – taina.simola@jokivarsi.org

Kansainvälinen nuorten yhteistyö Jokivarressa - EVS projekti 2018

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry on mukana toteuttamassa Erasmus+ rahoitettua nuorten liikkuvuushanketta, joka tunnetaan nimellä EVS (European Voluntary Service).
Yhteistyökumppanina on Espanjan Malagasta Arribal AID-järjestö, jonka kautta on Loimaan seutukunnalle ja Auranmaalle saatu yksi nuori espanjalainen vapaaehtoistyöntekijä. Hän on Alejandro Portillo.
Alejandro saapui helmikuussa 2018 ja majoittui Loimaalle evankeliseen kansanopistoon kahdeksi kuukaudeksi. Työtehtävinä oli mm. lasten ja nuorten taidekerhossa avustaminen ja osallistuminen kansanopiston muiden opiskelijoiden kanssa opiskeluun ja yhteisiin harrastuksiin.

Maaliskuun lopulla Alejandron työtehtävät siirtyivät Auranmaalle ja hän muutti asumaan Pöytyän Yläneen kylään. Kevään 2018 aikana työtehtävät olivat Auran nuorisokahvilassa avustamista sekä Auran ja Yläneen yhtenäiskouluissa avustajan tehtäviä – lähinnä oppitunneilla avustamista esim. espanjankielen opiskelussa ja urheilutunneilla.

Koulujen jäädessä kesälomille siirtyi Alejandron tehtävät Pöytyän kunnan lastenleireille ja muihin vapaa-ajan tehtäviin. Myös Pöytyän seurakunnan rippileirillä ja lasten leirillä riitti tehtäviä vapaaehtoiselle.

Kesäkuussa oli myös iso kansainvälinen LINC-seminaari Raumalla ja Uudessakaupungissa, johon tarvittiin myös Alejandron vapaaehtoistyön panoksia. Kyseessä oli Leader-toiminnan vuosittainen koko Euoopan laajuinen tapahtuma.

Kansainvälistä tuntumaa Alejandrolle tuli myös Luontokapinetissa ja Alliansin järjestämällä kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä Yläneellä.

Maaseuturahaston osastolla OKRA 2018-näyttelyssä tarvittiin myös Alejandron apua, joten iso maatalousnäyttely ja osaston kokoaminen sekä purkaminen tuli tutuksi myös espanjalaiselle nuorelle miehelle.

Heinä-elokuussa Yläneen päiväkodissa saatiin kokea kansainvälistä tunnelmaa, kun Alejandro oli kaksi viikkoa päiväkodissa apulaisena.

Kaiken kaikkiaan kansainvälinen yhteistyö on sujunut hienosti noin 7 kk:n aikana, jolloin Alejandro on ollut kanssamme töissä ja olemme saaneet järjestettyä hänelle työkokemuksia hyvin monen erilaisen organisaation kanssa.

Alejandro itse sanoo parhaiksi kokemuksikseen ihmisiin tutustumisen Suomessa, vaikka suomalaiset eivät lähtökohtaisesti ole kovin ulospäinsuuntautuneita, vaan ujoja puhumaan vieraita kieliä. Alejandro itse on saanut omalla esimerkillään innostusta ja vilkkautta aikaiseksi, kun hän on ollut yhteistyössä eri organisaatioiden ja ihmisten kanssa.

Jos haluatte lisätietoja Eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta, niin ottakaapa yhteyttä.

Taina Simola
EVS-mentori, hankeasiantuntija
puh. 044 0251521
taina.simola@jokivarsi.org