Leader -tukea yrityksille ja yhteisöille

Jokivarsikumppanit myöntää maaserudun kehittämiseen hanke- ja yritystukia. Tukien kohdentaminen tapahtuu paikalliseen strategiaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Paikallisessa strategiassa on kolme painopistettä:

  1. Elinvoimaisuuden infrastruktuurin -painopisteen tavoitteena on vahvistaa siitä fyysistä ympäristöä, jonka avulla alueen elinvoimaisuutta kehitetään. Painopisteessä toteutetaan toimenpiteitä, joissa kunnostetaan ja rakennetaan elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä tiloja, reittejä ja kohteita.

  2. Yhteisöllisyys pito- ja vetovoimatekijänä -painopisteen tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia ja kehittää uusia toiminnan muotoja, joiden lähtökohtana on alueen asukkaille mielekkään toiminnan luominen. Painopisteessä toteutetaan toimenpiteitä, joiden kautta alueen asukkaiden mahdollisuudet itselleen mielekkääseen toimintaan ja itsensä kehittämiseen lisääntyvät ja uusiutuvat.

  3. Monimuotoisuutta elinkeinoihin ja työpaikkoihin – painopisteessä tavoitteena on vahvistaa olemassa olevien yritysten toimintaa ja edistää uusien yritysten syntymistä. Yhteistyössä alueen toimijoiden kesken vahvistetaan yrittäjyyteen liittyvää neuvontaa ja luodaan mahdollisuuksia yrittäjyyspolkuihin. Erityisenä tavoitteena on laajentaa yritystoiminnan mahdollisuuksia tukemalla mm. osa-aikayrittäjyyttä ja pienten maatilojen kokeiluhankkeita. Yhdistyksiä tuetaan niiden suunnitellessa ja aloittaessa uutta palvelutoimintaa.

Yritykset voivat hakea kauttamme Leader-tukea mm. investointeihin ja yritystoiminnan kehittämiseen (ks. kohta Yritystoiminta).Yhteisöille voidaan myöntää tukea yleishyödyllisiin investointeihin ja kehittämiseen (ks. kohdat Yhteisöllisyys sekä Luonto ja kulttuuri).

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai yleishyödylliseen investointiin voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.
Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. 

Kun olemme keskustelleet hakijan kanssa ideasta ja sen rahoitusmahdollisuuksista, voidaan hakemus jättää Hyrrä -palveluun. Leader-yhdistyksen hallitus käsittelee vireille tulleita hakemuksia aina yhden valintajakson päättymisen jälkeen. Jokivarsikumppanien hallitus arvioi hankkeita sekä sen perusteella, miten hyvin hanke toteuttaa paikallista strategiaa että sen perusteella, miten hanke toteuttaa kyseessä olevalle hankemuodolle kohdentuvia kriteereitä.
Hallituskäsittelyn jälkeen hakemus menee ELY-keskuksen tarkasteltavaksi, sieltä annetaan hankkeelle viranomaispäätös.

Tutustu valintakriteereihin

Tutustu strategiaan

Hyödyllisiä linkkejä

Hanketoimijan käsikirja (tiedot koskevat rahoituskautta 14-22)

Lisätietoa tukimuodoista

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

 

Näin Hyrrä pyörii

Maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatiloille tarkoitettujen investointi- ja aloitustukien haku tapahtuu sähköisessä Hyrrä-verkkopalvelussa.

Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää milloin hakijalle parhaiten sopii, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Näin hakemuksen lähettäminen on vaivatonta. Myös tarvittavat lisätiedot sekä maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.

Muistathan olla yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään!

Hyrrää varten tarvitaan Suomi.fi-valtuus. Hyrrä-oikeudet löytyvät Suomi.fi-palvelusta nimikkeillä

  • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen (oikeuttaa hakemuksen täyttämiseen, allekirjoittamiseen ja lähettämiseen Hyrrässä)
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu (oikeuttaa hakemuksen täyttämiseen)
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu (oikeuttaa hakemusten selailuun Hyrrässä)

Lisätietoja löydät osoitteesta http://suomi.fi/valtuudet.